ul. Swarzewska 2, 85-731 Bydgoszcz, tel. 52 342 12 94

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Bursę otwieramy w niedzielę 3 września 2017 r. o godzinie 14:00.
Na Młodzież i ich Rodziców, w godzinach 14:00-20:00, będą czekać wychowawcy koordynujący kwaterowanie.

Rodzice / Opiekunowie prawni w dniu kwaterowania zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia
i ankiety personalnej oraz do uregulowania do 15 września opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie we wrześniu. Wysokość opłaty i numer rachunku bankowego będzie podana przez wychowawcę w dniu kwaterowania.

Młodzież proszona jest o zabranie ze sobą:

- tylko niezbędnych rzeczy osobistych,

- kompletu pościeli /poszwa, poszewka, prześcieradło/,

- kubka, talerzyka i sztućców do własnego użytku /obowiązuje zakaz wynoszenia naczyń i sztućców ze stołówki/.

 

Ze względu na przepisy bezpieczeństwa do placówki nie wolno przywozić:

- żelazek, czajników bezprzewodowych, tosterów, robotów kuchennych, kuchenek mikrofalowych
i elektrycznych, lodówek turystycznych, grzejników, itp.,

- sprzętu sportowego.

 

3 września br. o godz. 16:00 zapraszamy do świetlicy Rodziców / Opiekunów prawnych nowoprzyjętych mieszkańców na spotkanie organizacyjne z Dyrektorem Bursy i wychowawcami.

Prosimy Rodziców o zapewnienie dziecku 03.09.2017r. posiłku (obiadu, kolacji) we własnym zakresie. Stołówka Bursy otwarta będzie od poniedziałku 04.09.2017r., a posiłki będą wydawane w następujących godzinach: śniadanie 6:00 – 9:00, obiad 12:00 – 17:00, kolacja 19:00 – 20:30.
Młodzież zakwaterowana w Bursie obowiązkowo korzysta ze wszystkich posiłków.
Istnieje możliwość dostosowania diety do wskazań lekarskich.

Preferencje dotyczące współmieszkańców w pokoju można zgłaszać do poniedziałku 28.08.2017r. na adres: rekrutacja@bursa2bydgoszcz.pl. Prośby będą uwzględnianie w miarę możliwości ich realizacji.

 

WAŻNE!!!

Osoby, które nie zgłoszą się w dniu kwaterowania lub nie potwierdzą do poniedziałku 04.09.2017r. do godz.14:00 przybycia w innym terminie zostaną skreślone z listy mieszkańców. W wolne miejsca w dniu 05.09.2017r. zostaną przyjęte osoby z listy rezerwowej.W przypadku rezygnacji z miejsca w naszej placówce prosimy o niezwłoczne przekazywanie tej informacji telefonicznie pod numerem 52 342 12 94 lub mailowo na adres: dyrektor@bursa2bydgoszcz.pl. Wielu chętnych czeka na wolne miejsce!!!

 

20 sierpnia 2017